top of page
PRIVACY STATEMENT

Inleiding.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. De privacyverklaring zal periodiek worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

De Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka is een stichting die zich richt op de financiële ondersteuning van de dr. Reijntjes School for the deaf in Sri Lanka.  Op de website van de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. De Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan neemt u contact met ons op.
 

Emailadres: drreijntjesdovenschool@gmail.com

KvK nr: 41028625

 

Ontvangers.

De gegevens die de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. een elektronisch register:

 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of heeft aangegeven voortaan de nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres, voor- en achternaam opgeslagen in de mailinglijst van Mailchimp.

 

Doel gegevens.

Uw gegevens worden bewaard door de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar drreijntjesdovenschool@gmail.com

2. Contact opnemen. Op het moment dat u contact opneemt met de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Beveiliging.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via het secretariaat in een elektronisch register.
 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van deze website privé is. U herkent deze beveiliging aan slotje voor de url (https).

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen van misbruik of wenst u meer informatie over de beveiliging van uw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka op.

 

Uw rechten. (artikel 13 lid 2 sub b AVG)

1.    Recht op inzage. U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2.    Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren. Uw gegevens voor de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar drreijntjesdovenschool@gmail.com .

3.    Recht op wissen van gegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka zijn vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Ook hiervoor neemt u per e-mail contact met ons op.

4.    Recht op het indienen van een klacht. U hebt het recht om een klacht bij ons in te dienen als u vindt dat de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Komen wij er samen niet uit of bent u niet gerust na ontvangst van onze reactie? Dan neemt u contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

5.    Recht op stoppen van gegevensgebruik (bezwaar). Wilt u niet dat de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via drreijntjesdovenschool@gmail.com. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten.

De Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka verwerkt persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Stichting en van de school. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het kunnen versturen van onze mailing.
Mocht het nodig zijn gegevens, die u hebt gedeeld met de Stichting, met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal hiervoor eerst uw toestemming worden gevraagd. De Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stichting. De Stichting stelt alles in het mogelijke om uw recht op privacy te respectere. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via drreijntjesdovenschool@gmail.com

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van Toepassing

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 12 september 2020 en tot nader order geldig.

Schermafbeelding%202020-07-09%20om%2010.
bottom of page