top of page
WIJ VERWELKOMEN GRAAG UW BIJDRAGE!

De Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka is afhankelijk van donaties. Deze donaties (bestaan o.a. uit giften van particulieren, bedrijven en serviceclubs en) kunnen worden overgemaakt naar de Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool. De dovenschool is volledig afhankelijk van donaties en wij kunnen u verzekeren dat élke euro goed én in zijn geheel wordt gebruikt ten behoeve van onze dove leerlingen, hun educatie, hun verblijf en alles dat hiermee samenhangt. (De Stichting heeft een ANBI status en het bestuur ontvangt geen inkomsten.)

DONEERMOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bijdrage te leveren

1.  Een eenmalige gift door een bedrag naar één van onze rekeningen over te maken.

2. Donateur worden middels een maandelijkse bijdrage. Dit kan met een automatische maandelijkse

overschrijving naar één van onze rekeningen

3. Een jaarlijkse bijdrage gedurende 5 jaar, met de mogelijkheid tot belastingaftrekbaarheid van de donatie. Uw periodieke gift kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er dient dan wel een schriftelijke overeenkomst te zijn opgemaakt tussen u en de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool.

NB: Voor fiscale vrijstelling van giften zie ook op de site van de belastingdienst: Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl/Overeenkomst periodieke gift in geld. Hier kunt u eenvoudig het formulier downloaden.

”Overeenkomst periodieke gift in geld”. 

4. Of kom zelf in actie! Bekijk hiervoor onze actuele projecten 

Uw gift kunt u overmaken naar:

Rabobank:      NL78 RABO 01296693 18

ING:                 NL24 INGB 0005 4251 86

t.n.v. Stichting tot steun aan de Dr.Reijntjesdovenschool in Sri Lanka

 

Vermeld u s.v.p. uw naam en e-mailadres; wij sturen u namelijk graag een bedankje.

Schermafbeelding%25202020-07-09%2520om%2
OPLEIDING & FACILITEITEN
BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW ONDERSTEUNING!

ANBI informatie

  • Naam: Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka

  • RSIN nummer: 806303700

  • Doelstelling:  Financiële ondersteuning van de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka.

  • Beleidsplan: Het verwerven en beheren van gelden bedoeld voor de financiële ondersteuning van de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka

  • Secretaris van de Stichting: Barbara Lems

  • Voorzitter:  Robert Jan Reijntjes (zoon van Dr. Reijntjes)

  • Penningmeester: Wessel van Ee

  • Bestuursleden: Willemijn ten Brink-Reijntjes en Bill Engbers

  • Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt salaris noch onkostenvergoeding

ANBI informatie
Schermafbeelding%25202020-07-09%2520om%2
bottom of page