top of page

SPONSORACTIE 2023

In verband met de onregelmatige stroomstoring is in 2023 een sponsor actie opgezet voor zonnepanelen. Resultaten hiervan worden binnenkort gedeeld op de website. Voor vragen of aanvullende donaties neem dan contact met ons op. Deze sponsoractie is in samenwerking met de Wilde Ganzen.

SPONSORACTIE 2022

Ook in 2022 is er weer een sponsoractie opgezet door de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka.                          Het projectdoel was om te komen tot een meer efficiënte voorbereiding van de maaltijden voor de leerlingen en de staf. 

 

Er is grote behoefte aan een nieuwe manier van voedselvoorbereiding op de dovenschool. Door het aanhoudende gebrek aan fossiele brandstoffen zoals olie, gas, benzine en diesel is koken op gas nagenoeg onmogelijk geworden. Het voedsel voor de dove kinderen en staf wordt momenteel voor het grootste deel op een houtvuur bereid. Er wordt geld ingezameld voor het renoveren van de keukenfaciliteiten om niet meer afhankelijk te zijn van de bovenstaande schaarse energiebronnen. Het project is opgezet in samenwerking met de voormalige ambassadeur in Sri Lanka, de heer Bastiaan Körner. De heer Körner heeft zijn gasten voor zijn 80ste verjaardag een bijdrage voor het project gevraagd. Hij is van zins dit bedrag zelf te verdubbelen. De Stichting tot steun aan de de dr. Reijntjesdovenschool zal dit bedrag weer verdubbelen.Ook de Wilde Ganzen werd gevraagd een bijdrage te leveren.
 

--------------------------------------------------------------

RESULTAAT VAN DE ACTIE IN 2020

Eind maart 2021 kwamen de nieuwe computers. Deze zijn geïnstalleerd en werken prima, het onderwijsprogramma is hiermee reuze gebaat. Het project werd mogelijk gemaakt door een succesvolle actie, georganiseerd door Drs. R.J. Reijntjes in samenwerking met de Wilde Ganzen.

De gebruikte computers, die 16 jaar oud waren en gelukkig goed onderhouden, werden gedoneerd aan een afgelegen Dovenschool in Balangoda. Een paar stafleden en leerlingen hebben deze computers persoonlijk overhandigd aan deze Dovenschool.

SPONSORACTIE 2020


In het kader van periodieke sponsoracties is in het najaar van 2020 een sponsorproject vanuit de Stichting opgezet. Het doel was om de geheel verouderde computers op de school te kunnen vervangen door nieuwe, ondersteund door een netwerk. Nadat door Tineke een begroting was gemaakt, is een sponsoractie op touw gezet. Ook is contact gezocht met de “Wilde Ganzen” met het verzoek tot een bijdrage van hun organisatie. Na hun toezegging is een aantal donateurs aangeschreven. Het resultaat was bemoedigend, en het resterend bedrag is door de Stichting aangevuld. Met de bijdrage van vele sponsoren en van de “Wilde Ganzen” is het beoogde bedrag
gehaald! Alle donateurs van het project zijn hartelijk bedankt. Tineke is nu overgegaan tot de aanschaf van de nieuwe computers ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede en de school kan weer jaren door met deze waardevolle ondersteuning!

bottom of page