SPONSORACTIE 2020


In het kader van periodieke sponsoracties is in het najaar van 2020 een sponsorproject
vanuit de Stichting opgezet.
Het doel was om de geheel verouderde computers op de school te kunnen vervangen
door nieuwe, ondersteund door een netwerk. Nadat door Tineke een begroting was
gemaakt, is een sponsoractie op touw gezet. Ook is contact gezocht met de “Wilde
Ganzen” met het verzoek tot een bijdrage van hun organisatie.
Na hun toezegging is een aantal donateurs aangeschreven.
Het resultaat was bemoedigend, en het resterend bedrag is door de Stichting aangevuld.
Met de bijdrage van vele sponsoren en van de “Wilde Ganzen” is het beoogde bedrag
gehaald!
Alle donateurs van het project zijn hartelijk bedankt.
Tineke is nu overgegaan tot de aanschaf van de nieuwe computers ten behoeve van het
onderwijs aan de kinderen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede en de
school kan weer jaren door met deze waardevolle ondersteuning!